O nas

Kim jesteśmy?

Nazywamy się Ewelina Brandowska i Marta Macierzyńska. Ukończyłyśmy psychologię na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, podyplomowe studia psychologii transportu na Uniwersytecie Gdańskim, a także z zakresu pedagogiki szkolnej i wczesnoszkolnej oraz specjalnej. Jesteśmy terapeutami I stopnia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiadamy tytuł zawodowy Specjalisty ds. rekrutacji pracowników. Posiadamy tytuł praktyka metody "Dam Radę" oraz "Jestem z Ciebie dumny".

Ukończyłyśmy Certyfikowany Kurs Trenerski ART, nabywając tym samym kompetencje do prowadzenia treningów w zakresie umiejętności prospołecznych, w tym komunikacji odważnej. W ramach powyższego odbyłyśmy również superwizję. Ukończyłyśmy ponadto wiele szkoleń z zakresu m.in. ADHD, Autyzmu, Profilowania Psychologicznego, uzależnień od internetu, telefonów, dopalaczy i narkotyków, zaburzeń seksualnych dzieci i młodzieży, zachowań samobójczych oraz diagnozowania psychologicznego. Posiadamy również przygotowanie pedagogiczne.

Dotychczas przeprowadziłyśmy szkolenia i treningi z dziećmi, młodzieżą szkolną i osobami dorosłymi (m.in. sportowcami, bezrobotnymi oraz pracownikami firm). W dalszym ciągu kształcimy się i doskonalimy nasze umiejętności, szczególnie w zakresie coachingu, metod pracy grupowej oraz zaburzeń rozwojowych. Interesuje nas również psychodietetyka i seksuologia.