Szkolenia dla wychowawców i nauczycieli

Zajęcia organizowane są na zlecenie szkół i placówek na terenie ich działalności. Możemy również zapewnić salę szkoleniową w siedzibie naszej firmy.

Przykładowe tematy zajęć grupowych

Metoda 15 - kroków "dam radę" oraz "jestem z ciebie dumny"
Warsztaty integracyjne
Pomaganie skoncentrowane na rozwiązaniach – metody i zastosowanie w szkole
Charakterystyka zaburzeń i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży
Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – jak je dostrzec i odpowiednio zareagować?
Interwencja w sytuacjach konfliktowych dotyczących uczniów
Zapobieganie przemocy w skzole – diagnozowanie, reagowanie, metody postępowania
Motywowanie uczniów – konsekwencja i nagradzanie
Agresywne zachowania dzieci i młodzieży. Jak postępować? - w oparciu o trening zastępowania agresji
Cyberprzemoc – czym jest, jak zapobiegać i reagować, gdy się pojawi?
Nowe uzależnienia wśród dzieici i młodzieży – internet, telefony...
Współpraca z „trudnym” uczniem – co robić, czego unikać?
Niewspółpracujący rodzic – metody postępowania
Pomoc w sytuacjach kryzysowych
Postępowanie w sytuacji przemocy w rodzinie ucznia i/lub nadużyć seksualnych
Interwencja w sytuacjach zagrożenia samobójstwem. Postępowanie po samobójstwie ucznia
Warsztaty profilaktyczne (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze, zaburzenia odżywiania, komputery, telefony... etc.)
I wiele innych w zależności od zapotrzebowania grupy
Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb, liczebności grupy, ilości godzin/dni szkoleniowych itp.