Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

Zajęcia organizowane są na zlecenie szkół i placówek na terenie ich działalności. Możemy również zapewnić salę szkoleniową w siedzibie naszej firmy.

Przykładowe tematy zajęć grupowych

„Poznajmy się lepiej” - warsztaty integracyjne
„Tak, jestem zdenerwowany„- warsztaty zastępowania agresji i kontroli złości
„Kim jestem i dokąd zmierzam?” – poszukiwanie samego siebie
„Jak pokazać to co we mnie najlepsze?” - techniki efektywnej autoprezentacji
„Nie potrafię się z tobą dogadać”– efektywna komunikacja i jej zakłócenia
Sztuka dyskusji, perswazji i prowadzenia sporu
Jak być asertywnym, ale nie agresywnym...
Efektywne radzenie sobie ze stresem
Motywacja i efektywna nauka
„Co mam zrobić?” - problemy współczesnej młodzieży
Warsztaty profilaktyczne (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze, zaburzenia odżywiania, komputery, telefony... etc.)
I wiele innych w zależności od zapotrzebowania grupy

Nauka przez zabawę i metody aktywizujące.
Brak nudy!

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb, liczebności grupy, ilości godzin/dni szkoleniowych itp.